Sağlık ve Güvenlik

Sağlık ve Güvenlik

SELECTİVE ekibindeki tüm çalışanlarımız için tüm alanlara uygun olarak koruma prosedürleri uygulanır. İş sağlığı ve risk yönetim sistemi ile koşullar güvence altına alınmıştır. Çalışanların güvenliklerini sağlayabilmek adına, ihlallerin en aza indirilmesi sağlanır. Yöneticiler yasal yükümlülüklerini yerine getirerek tüm personel için en güvenli metodları kullanır. Tüm çalışanlar önce kendi güvenliklerini garanti altına almak ve iş güvenliğine katkıda bulunmakla yükümlüdürler.

Unutmayın, iş kazaları önlenebilir!